Kenneth Broström Portfolio

Måleri, illustrationer, lagning och reparationer av konstföremål

Både analogt och digitalt!

infoatkennethbrostrom.se

Fake food! Made for an exhibition on Fornsalen.
Marie Björkdahl! Made in Photoshop and Corel Painter!
Illustrationer till Kristian Tallroths

bok "Erik av Pommern"

Aaradya Sharma